Afgelopen dinsdag heeft het kabinet de regels nogmaals moeten verscherpen ter bestrijding van het coronavirus. Helaas heeft dit ook weer grote impact voor de leden van onze vereniging.

Voorlopig zijn de regels minimaal geldig voor vier weken. Tussentijds zal er geëvalueerd worden, en tegen het einde van de periode zal bekeken worden of de maatregelen verlengd zullen worden.

Hieronder een opsomming van de huidige regels:

 • Het clubhuis blijft gesloten, er kunnen geen consumpties worden gekocht of genuttigd en er kan geen gebruik worden gemaakt van andere faciliteiten zoals bv de vergaderruimten.
 • De competities zijn stilgelegd, zowel bij de jeugd als de senioren.
 • De jeugd tot 18 jaar kan blijven trainen, zonder publiek. Ouders kunnen hun kinderen bij de ingang van het complex afzetten en ophalen. Houd alstublieft ook 1,5 meter afstand van elkaar op de parkeerplaats.
 • Voor volwassenen geldt dat er gesport kan worden mits er onderling 1,5 meter afstand mogelijk is. Maximaal 4 personen per groepje.
 • Voor individuele binnensporten geldt een maximum van 4 personen per groepje (excl. Instructeur). Met een maximum van 30 personen per ruimte. Bij meerdere groepjes geldt 1,5 meter afstand houden van elkaar, een duidelijke afbakening van de verschillende groepjes en de groepjes mogen niet mengen.
 • Voor individuele buitensporten geldt een maximum van 4 personen per groepje (excl. Instructeur). Bij meerdere groepjes geldt 1,5 meter afstand houden van elkaar, een duidelijke afbakening van de verschillende groepjes en de groepjes mogen niet mengen
 • Sporters die klaar zijn met trainen worden verzocht zo snel mogelijk het complex te verlaten.

De individuele sportafdelingen geven bij hun leden aan hoe dit in te richten!

Wij vragen iedereen om je goed aan alle maatregelen te houden. Was je handen regelmatig, schud geen handen en houd afstand. Is er na het lezen van bovenstaande nog onduidelijkheid, kijk dan even op de pagina van de afdeling of stel je vraag aan je leider/trainer/coach.

Hoofdbestuur

Heb jij een bankrekening bij de Rabobank Apeldoorn en ben je zg. “lid” van de Rabobank, dan mag je meehelpen om geld te verdelen over goede doelen, verenigingen en stichtingen. Dit heet Rabo ClubSupport.

G-badminton bij WSV is aangemeld als initiatief.

Sinds 2 jaar bieden we op vrijdagavond van 19:00 tot 20:00 badminton aan voor jongeren en volwassenen met een verstandelijke beperking of een vorm van autisme. Enthousiastelingen voor wie de drempel naar een “reguliere badmintontraining” net iets te hoog is. We bieden ze een veilige en vertrouwde omgeving waar sporten spelen is. Waar plezier en een grote glimlach belangrijker is dan winnen.

Met een extra subsidie kunnen we de kosten laag houden en G-badminton verder promoten binnen de regio. De kansen liggen er.

Geef je stem voor 25 oktober a.s. en steun ons initiatief. Een simpele klik via Rabobank Online of de Rabobank App kost jou niets, maar levert wel geld op. In totaal heb je 5 stemmen die je mag verdelen over 3 tot 5 goede doelen. 

Heb je wel een Raborekening, maar ben je nog geen “lid”, activeer ‘m dan snel en stem mee.

Alvast bedankt voor jullie stem !

Wilma Quak (trainer G-badminton)
Jan Ilbrink (marketing en PR)

Maandag 2 november is er een buitengewone algemene ledenvergadering.
Zoals al meerdere malen in de algemene ledenvergadering is besproken is het voorstel om de statuten aan te passen. Met deze aanpassing zal de Ledenraad beslissingsbevoegdheid krijgen.
Gezien de corona richtlijnen kan deze bijeenkomst helaas niet in het clubhuis worden gehouden, we zijn aan het kijken wat de online mogelijkheden zijn, hierover volgt later meer informatie.

Wij hopen dat er veel leden online aanwezig zullen zijn.

Met vriendelijke groet,
Het Hoofdbestuur

Binnen WSV is een functie vrijgekomen voor VOG coördinator. Vind jij het leuk om ook een bijdrage te leveren binnen de vereniging, meld je dan aan!

Profielschets VOG coördinator

Uit naam van WSV, VOG aanvragen bij ‘Justis’.

Het betreft aanvragen voor vrijwilligers die door de verschillende afdelingen worden doorgegeven.

Per afdeling is er 1 contactpersoon verantwoordelijk voor het aandragen van de gegevens die nodig zijn voor een VOG aanvraag.

Zodra je bij ‘Justis’ de aanvragen heb klaargezet, houd je de contactpersoon van de betreffende afdeling op de hoogte.

De vrijwilligers krijgen rechtstreeks van ‘ Justis’ bericht en de mogelijkheid om hun gegevens aan te leveren.

Als de VOG wordt afgegeven, ontvangt de vrijwilliger deze thuis. De contactpersoon van de betreffende afdeling dient deze af te tekenen, daarna behoudt de vrijwillger zelf het document.

De contact persoon van betreffende afdeling houdt een lijst bij van de aanvragen en de geldigheidsduur.

Na 3 jaar, wordt er opnieuw een VOG aangevraagd.

De VOG coördinator, de contactpersonen van de afdelingen en iemand van het HB hebben 2 x per seizoen een overleg. De VOG coördinator organiseert de bijeenkomst.

Heb je interesse of heb je vragen richt je dan tot Jan Nuesink, vrijwilliger@wsv-apeldoorn.nl

Op 28 september heeft het kabinet de maatregelen ter bestrijding van het coronavirus verscherpt. Voor ons als vereniging hebben deze maatregelen erg veel impact. Natuurlijk zijn wij blij dat onze leden gewoon kunnen blijven sporten alleen vragen de maatregelen wel weer veel van ons aanpassingsvermogen. De maatregelen zijn minimaal geldig voor drie weken. Daarna zal opnieuw worden bekeken of deze zullen worden verlengd. Onderstaande info weten wij tot nu toe maar deze info kan continue veranderen.

Sluiten clubhuis

Vanaf 29 september 18.00 uur is het clubhuis gesloten. Dit wil zeggen dat het niet meer mogelijk is om iets te drinken of te eten. Daarnaast is het ook niet meer mogelijk om gebruik te maken van andere faciliteiten zoals bv de vergaderruimten.

Toeschouwers

Vanaf 29- september 18.00 uur zijn toeschouwers tijdelijk niet meer welkom. Het doel van de maatregel is om de sportbeoefening zoveel mogelijk door te laten gaan, zonder grote groepen mensen bij elkaar te brengen. Dit wil zeggen dat:

 • Ouders mogen niet meer naar de trainingen en wedstrijden van hun kind(eren) komen kijken. Ouders zullen de kinderen dus bij de ingang van het complex moeten afzetten en ophalen. Vanuit de afdelingen zal hierop worden toegezien. 
 • Bij uitwedstrijden van jeugdleden t/m 17 jaar vallen de benodigde chauffeurs onder teambegeleiding. Zij vallen dus niet onder de regel voor toeschouwers en mogen blijven kijken naar de wedstrijd.
 • Als kinderen sporten op de eigen sportaccommodatie voor bijvoorbeeld een training of thuiswedstrijd, dan vallen chauffeurs niet onder teambegeleiding. Zij worden dan als toeschouwer gezien en mogen dus niet blijven kijken.
 • Sporters die klaar zijn met hun eigen wedstrijd of training worden gezien als toeschouwers. Zij moeten zo snel mogelijk de sportaccommodatie verlaten.

Wij begrijpen dat de impact groot is maar samen zullen wij alles moeten doen wat nodig is. Het kunnen blijven sporten staat hierbij voorop. Wij vragen iedereen om je goed aan alle maatregelen te houden. Was je handen regelmatig, schud geen handen en houd afstand. Alleen op die manier kunnen we in elk geval met elkaar blijven sporten, al is dat dan voorlopig zonder publiek.

Geniet jij ook altijd zo van een hapje of drankje in de kantine? Zorg ervoor dat anderen dit ook kunnen en kom bardienst draaien op zondag 27 september van 11.00 – 14.00 uur. Geef door of wij op je kunnen rekenen via horeca@wsv-apeldoorn.nl

Nu je hier toch bent: wij zoeken ook nog kantine coördinatoren voor op de zaterdag en zondag. Draag jij je steentje bij als vrijwilliger bij WSV? Neem voor meer informatie contact op met Machiel Esman via horeca1@wsv-apeldoorn.nl

Graag willen wij de Corona maatregelen nogmaals extra onder de aandacht brengen.
De actuele situatie dwingt ons ertoe om iedereen nogmaals te wijzen op het feit de maatregelen op onze club op te volgen.
Alleen samen kunnen wij ervoor zorgen dat wij kunnen blijven sporten op ons mooie complex.

De afgelopen periode hebben wij als Algemeen Bestuur samen met de afdelingen regelmatig gesproken over de maatregelen en de handhaving.
Op het complex is duidelijk aangegeven hoe men moet lopen en ook zijn er middelen om de handen te reinigen.
Iedere afdeling heeft een Corona protocol geschreven met hierin duidelijk aangegeven wat de regels zijn.
De afdelingen zullen ook zorgen voor het handhaven van deze regels.

Natuurlijk kunnen wij dit niet alleen! Vooral het handhaven van de 1.5 mtr regel is erg belangrijk.
Wij doen daarom een beroep op iedereen die aanwezig is op ons complex.
Zorg dat jij je aan de regels houdt en spreek anderen aan om hen hieraan te herinneren.
Alleen dan kunnen wij samen blijven sporten!

Dank voor jullie hulp!

Dennis Wooning

Algemeen Voorzitter